top of page
Den SocialPlaymaker_edited.jpg

Ledelse

SocialPlaymaker

Kategori

A1 SocialPlaymaker orginal - Kopi.jpg

En SocialPlaymaker etablerer stærke og tillids-skabende forbindelser mellem de lokale og regionale sociale talenter, der er placeret eller kan placeres organisatorisk i organisationens HR stab/team, i en civil samfundsorganisation, i regionen, i staten, i fonden og på uddannelsesinstitutionen.

 

SocialPlaymaker er et læringsforløb.

 

Det danske samfund er flere steder i en nødvendig udvikling. Et samfund der afkræver helt nye idéer, helt nye investeringer, flere andre nye arbejdsgange, og en og flere nye opgaveløsninger skal give et mærkbart udbytte og en gevinst for alle.

Kompleksiteten i de forskellige regler og love giver ikke altid mening for virkelig mange mennesker. Et system, der forstyrrer den sociale orden.

 

SocialePlaymakers består af erfarne sociale talenter. De hjælper allerførst med at afklare, hvilken slags proces, der er behov for i forhold til at nå det ønskede sociale mål, og bagefter tilrettelægger de lærings-processen i samarbejde med evt. organisationerne.  

 

Os bag, JobmatchBiblioteket.dk, tror på, at din organisation udvikler sig i samfundets nye retning, på fremtidens behov, de nye kunder, medejere, medarbejdere og interessenter, og derfor giver det mening med denne funktion til en opgaveløsning.

Refleksioner over samfundsudviklingen.

"En dybdegående historisk gennemgang."

holde i hånden

I løbet af det 20. århundrede har virksomheder gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling med hensyn til deres sociale ansvar. Denne udvikling kan spores gennem forskellige perioder, hvor virksomheder gradvist erkendte deres rolle i samfundet ud over blot at forfølge profit.

 

De tidlige skridt. I 1950'erne og 1960'erne begyndte virksomheder at være opmærksomme på behovet for at engagere sig i samfundet ud over deres forretningsaktiviteter. Dette skyldtes delvist samfundsændringer og stigende opmærksomhed omkring sociale og miljømæssige spørgsmål. Nogle virksomheder begyndte at støtte lokale velgørenhedsorganisationer eller deltage i samfundsprojekter for at forbedre deres omdømme og relationer til lokalsamfundet.

 

Fokus på Corporate Social Responsibility (CSR). I løbet af 1970'erne og 1980'erne voksede begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) frem. Virksomheder begyndte at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningspraksis. Dette blev drevet af både interne og eksterne faktorer, herunder forbrugerkrav, lovgivningsmæssige ændringer og øget opmærksomhed fra investorer og medier.

 

Globalisering og Bæredygtighed. I løbet af 1990'erne og 2000'erne steg globaliseringen markant, hvilket førte til øget opmærksomhed omkring bæredygtighed og etik i forsyningskæder. Virksomheder begyndte at integrere bæredygtighedsprincipper i deres forretningsstrategier for at minimere negative miljømæssige og sociale konsekvenser af deres aktiviteter både lokalt og globalt.

 

Fra filantropi til Impact (2010'erne - Nutiden). I de seneste årtier er der sket en skiftende opfattelse af virksomheders sociale ansvar fra simpel filantropi til at skabe reel, målbar positiv indvirkning på samfundet. Virksomheder begynder at se på, hvordan deres kerneforretning kan adressere samfundsproblemer og skabe værdi for både virksomheden og samfundet som helhed. Dette kan omfatte initiativer som sociale entreprenørskabsprojekter, investering i uddannelse og jobskabelse for marginaliserede grupper samt klima- og miljøbeskyttelsesprogrammer.

 

I en verden, hvor værdikæder påvirkes fra mange forskellige steder, er det nødvendigt for virksomheder at finde deres nye rolle. Virksomheder bliver i stigende grad anerkendt som nøglespillere i løsningen af samfundsproblemer, og deres sociale ansvar er blevet en integreret del af deres forretningsstrategier.

 

Dette skift har ført til en større bevidsthed omkring virksomheders indvirkning på samfundet og har åbnet dørene for innovative tilgange til at adressere komplekse udfordringer på både lokalt og globalt plan.

 

Virksomheder opdager, at deres handlinger ikke blot har en økonomisk konsekvens, men også en social og miljømæssig påvirkning. Ved at integrere sociale ansvar i deres forretningsstrategier kan virksomheder skabe reel positiv forandring og bidrage til et bedre samfund.

 

I denne stadigt mere komplekse verden er virksomhederne fremtidens nøglespillere, der ikke kun stræber efter profit, men også efter formål og bæredygtighed. Med en positiv indstilling og innovative tilgange kan virksomheder være med til at forme en bedre fremtid for os alle.

GIF L06 Laering G - Generering af viden.gif

Hvad kan du forvente af OS.

Flueben rod.jpg

Vi brænder for at skabe en fantastisk læringsoplevelse, der vil inspirere og motivere dig til at nå nye højder!​

Hos os kan du forvente en enestående oplevelse, hvor vi har skabt en gennemtænkt struktur, der følger vores særlige didaktiske design. Vores tilgang til læring er baseret på vores pædagogiske principper, som er nøje arrangeret og udformet til at fremme det bedste i dig og dine kollegaer. Vi tror på at skabe et miljø, hvor læring opstår naturligt i en målstyret ramme, og hvor vi alle er engagerede i en kontinuerlig proces med at udvikle os selv og hinanden.

​I teamet for undervisning - JobmatchBiblioteket.dk - stræber vi konstant efter det bedste af det bedste. Når vi finder det, deler vi det med hele organisationen, så vores og din succes og læring kan mærkes af alle. Vi lægger vægt på at skabe en atmosfære af nærvær, tillid og engagement, hvor du og dine unikke kompetencer er i centrum.

​Det, du står overfor, er, at den viden og de færdigheder, som du besidder, vil blive fejret og udviklet hos os. Så tag del i din egen spændende udvikling af viden og kompetencer. Hvor du vil blive mødt med åbne arme og en følelse af fællesskab, der vil få dig til at smile og dele glæden sammen med andre.

Læs mere. . . 

Du kan regne med os. . .

- du kan altid stole på os, vi er pålidelige dag

og nat. 24/7

- båret af læring og undervisning -

 vi tager gerne lederskabet.

- i vores handlinger fyldes de med viden, ansvar

og tillid.

- i den lokale

forståelse der giver OS et globalt engagement.

 - til at være transparente, ærlige og troværdige i alle vores ydelser og i alt vor erfaring.

Teamet - JobmatchBiblioteket.dk

Gennemsyn af E-læringsforløb.

Er du en dynamisk leder eller teamleder, en passioneret organisations- og/eller forretningsudvikler, en engageret underviser, en dedikeret erhvervsvejleder, en proaktiv beskæftigelsesmedarbejder, en motiveret jobformidler eller en erfaren virksomheds- og/eller HR-konsulent? Hvis du ønsker at udforske og forstå vores spændende E-læringsforløb, (gennemsyn) er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig!

bottom of page