top of page
Online undervisning med navn_edited.jpg

Ledelse

Online undervisning

Kategori

A1 Online undervisning - Kopi.jpg

Gennem en velovervejet didaktisk tilgang og et grundigt didaktisk design, der omfatter planlægning, gennemførelse og evaluering, anvender vi værktøjer og principper samt indsigt i didaktikken til at fremme en effektiv og givende læringserfaring. Dette danner grundlag for en individuel og livslang læring, der beriger vores deltageres liv.

 

I vores undervisning lægger vi vægt på et samarbejde mellem underviseren, det professionelle personale og de jobsøgende/jobkandidaterne. Formålet er klart: at hjælpe hver enkelt med at opnå sit personlige læringsmål og skabe positive resultater.

 

Vi støtter op om deltagerens/kandidatens udvikling ved at fremme både kendskab og forståelse samt evnen til at anvende den tilegnede viden. Det handler ikke blot om at lære, men også om at integrere og anvende viden i praksis.

 

Os bag, JobmatchBiblioteket.dk, er af den mening og opfattelse, at viden er en skat, der beriger vores liv og handlinger. Den kan erhverves gennem personlige erfaringer såvel som gennem undervisning og læsning. Vi tilbyder vores deltagere en læringsoplevelse, der ikke blot styrker deres viden, men også inspirerer til handling og personlig vækst.

Online undervisning.

"Opnåelse af nye læringsmål gennem harmonisering af teknologi og didaktisk forståelse."

Teknologi

Online undervisning har en historie, der strækker sig tilbage til begyndelsen af internettets udbredelse og udvikling. I midten af 1990'erne begyndte de første former for online undervisning at opstå, da internetadgang blev mere almindelig og meget hurtigere. Disse tidlige former var primært tekstbaserede kurser og foredrag, leveret via e-mails og diskussionsgrupper.

 

Med tiden blev teknologien mere sofistikeret, og online undervisning udviklede sig til at inkludere multimediaelementer såsom lyd, video og interaktive øvelser. Dette gjorde det muligt for både deltagerne/eleverne at få en mere engagerende oplevelse og interagere mere dynamisk med undervisningsmaterialet.

 

I begyndelsen af 2000'erne begyndte en af de betydningsfulde bidrag til online undervisning, som kom fra USA. Med en online platform, der blev lanceret i slutningen af 1990'erne. Den har spillet en afgørende rolle i at fremme digital læring og har inspireret undervisere og deltagere/elevere globalt.

 

På samme måde har en talentfuld softwareudvikler fra Australien skabt væsentlige bidrag til online undervisning gennem udviklingen af store platforme. Disse bidrag har åbnet døre for global adgang til uddannelse og fremmet en kultur af samarbejde og deling blandt undervisere og elever." at vinde popularitet. Disse platforme tillod undervisere at oprette strukturerede online kurser med opgaver, diskussionsfora og evalueringer.

 

En af de største tendenser i online undervisning kom i 2010'erne med fremkomsten af MOOC'er (Massive Open Online Courses). Disse kurser, tilbudt af universiteter og organisationer over hele verden, giver gratis adgang til viden eller billig adgang til undervisningsmateriale på en bred vifte af emner. MOOC'er har åbnet dørene for livslang læring og global adgang til uddannelse.

 

På disse platforme er teknologi ikke blot et værktøj, men et udtryk for en dyb forståelse for undervisningens principper og praksis. Dette afspejler dedikationen hos dem, der står bag, til en grundig forståelse af didaktikkens betydning og dens praktiske anvendelse. Det understreger, hvor vigtigt det er at anerkende teknologien som en ressource, der kan gavne alle, ikke kun et udvalgt fåtal, når det kommer til læring.

 

For at maksimere teknologiens potentiale som et læringsredskab for både ledere og deres personale, er det nødvendigt at etablere et læringsmiljø, hvor evaluering ikke kun handler om at måle viden, men også om at vurdere færdigheder. Dette ses tydeligt i den omhyggelige udformning af evalueringsmetoder, der tager højde for både viden- og færdighedsmål. Denne dualitet i evalueringen illustrerer en helhedsorienteret tilgang til uddannelse, der sigter mod at styrke både viden og praktiske kompetencer med særligt fokus på at overføre det lærte til praksis.

GIF L03 Laering R - Refleksion.gif

Hvad kan du forvente af OS.

Flueben rod.jpg

Vi brænder for at skabe en fantastisk læringsoplevelse, der vil inspirere og motivere dig til at nå nye højder!​

Hos os kan du forvente en enestående oplevelse, hvor vi har skabt en gennemtænkt struktur, der følger vores særlige didaktiske design. Vores tilgang til læring er baseret på vores pædagogiske principper, som er nøje arrangeret og udformet til at fremme det bedste i dig og dine kollegaer. Vi tror på at skabe et miljø, hvor læring opstår naturligt i en målstyret ramme, og hvor vi alle er engagerede i en kontinuerlig proces med at udvikle os selv og hinanden.

​I teamet for undervisning - JobmatchBiblioteket.dk - stræber vi konstant efter det bedste af det bedste. Når vi finder det, deler vi det med hele organisationen, så vores og din succes og læring kan mærkes af alle. Vi lægger vægt på at skabe en atmosfære af nærvær, tillid og engagement, hvor du og dine unikke kompetencer er i centrum.

​Det, du står overfor, er, at den viden og de færdigheder, som du besidder, vil blive fejret og udviklet hos os. Så tag del i din egen spændende udvikling af viden og kompetencer. Hvor du vil blive mødt med åbne arme og en følelse af fællesskab, der vil få dig til at smile og dele glæden sammen med andre.

Læs mere. . . 

Du kan regne med os. . .

- du kan altid stole på os, vi er pålidelige dag

og nat. 24/7

- båret af læring og undervisning -

 vi tager gerne lederskabet.

- i vores handlinger fyldes de med viden, ansvar

og tillid.

- i den lokale

forståelse der giver OS et globalt engagement.

 - til at være transparente, ærlige og troværdige i alle vores ydelser og i alt vor erfaring.

Teamet - JobmatchBiblioteket.dk

Gennemsyn af E-læringsforløb.

Er du en dynamisk leder eller teamleder, en passioneret organisations- og/eller forretningsudvikler, en engageret underviser, en dedikeret erhvervsvejleder, en proaktiv beskæftigelsesmedarbejder, en motiveret jobformidler eller en erfaren virksomheds- og/eller HR-konsulent? Hvis du ønsker at udforske og forstå vores spændende E-læringsforløb, (gennemsyn) er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig!

bottom of page