top of page
Human Resource_edited.jpg

Ledelse

Human Resource

Kategori

A1 Human Resource - Kopi.jpg

Human Resources (HR) - de menneskelige ressourcer - er en essentiel del af enhver organisation. Dette begreb opstod i Danmark tilbage i 1980'erne og har gradvist erstattet ældre betegnelser som personaleledelse og administration.

 

I dag er HR udviklet til også at omfatte Human Relations (HRL) - de menneskelige relationer. Målet er at skabe et miljø, hvor medarbejderne trives og har optimale vilkår.

 

Investeringen i HR og HRL bør give et synligt afkast, en gevinst. Det indebærer at have en øget bevidsthed på de værktøjer, der anvendes i organisationen for at sikre, at alle ressourcer udnyttes optimalt.

 

Det handler også om at styrke alle medarbejderes kompetencer og integrere dem i organisationens daglige arbejde. Hvilket er nøglen til at finde den rette placering i værdikæden.

 

Os bag, JobmatchBiblioteket.dk, er af den helt klare opfattelse gennem erfaring, at en succesfuld organisation kendetegnes ved en stærk sammenhæng og interaktion mellem alle elementer. Menneskelig viden og kompetencer omsættes til fremgang på forskellige bundlinjer: økonomisk, socialt, miljø-mæssigt og kulturelt. Dette skaber overskud og vækst på flere niveauer, hvilket resulterer i en dynamisk og bæredygtig organisation.

Human Resources (HR) i det 21. århundrede.

"Transformative ledelsespraksisser og samfundsmæssig Indflydelse, i en lærende synergi."

Stang-up-møde

I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte virksomheder at indse, at deres succes ikke kun afhang af teknologi og kapital, men også på deres menneskelige ressourcer - deres medarbejdere. Dette førte til oprettelsen af Human Resources (HR) som en disciplin og en afdeling i virksomhederne.

 

HR begyndte som en administrationsfunktion, der primært håndterede ansættelsesprocessen, lønadministration og medarbejderregistrering. I disse tidlige dage var fokus primært på at opretholde orden og overholde arbejdslovgivningen.

 

I løbet af midten af det 20. århundrede gennemgik HR en transformation. Virksomheder indså behovet for at fokusere på medarbejdertrivsel og engagement for at forbedre produktiviteten og opretholde en konkurrencemæssig fordel. Derfor udviklede HR sig til at omfatte funktioner som medarbejderudvikling, træning og udvikling, ydeevnevurdering og konflikthåndtering.

 

I den sidste del af det 20. århundrede og frem til i dag har HR gennemgået yderligere forandringer, drevet af teknologiske fremskridt og ændringer i arbejdskraftens behov og forventninger. Automatisering og digitalisering har gjort mange HR-processer mere effektive og skalerbare. Samtidig har HR også fokuseret mere på strategisk ledelse, hvor HR-fagfolk arbejder tæt sammen med ledelsen for at forme virksomhedens kultur, værdier og strategi.

 

Et andet markant skift i HR har været fokus på mangfoldighed, inklusion og arbejdspladskultur. Virksomheder er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter forskellige baggrunde, perspektiver og idéer.

 

I dag er HR en integreret del af enhver virksomheds strategiske planlægning og ledelse. HR-afdelinger spiller en central rolle i at tiltrække, udvikle og fastholde talent, samtidig med at de sikrer overholdelse af lovgivning og fremmer en sund og produktiv arbejdspladskultur.

 

Samlet set har historien om HR været en bemærkelsesværdig rejse fra en simpel administrativ rolle til at blive en strategisk partner i virksomhedens succes. Med tiden vil HR fortsætte med at udvikle sig for at imødekomme de skiftende behov i arbejdsstyrken, virksomhedernes dynamik og deres voksende rolle i samfundet.

GIF U 03 Uddannelse D dybdegaende viden.gif

Hvad kan du forvente af OS.

Flueben rod.jpg

Vi brænder for at skabe en fantastisk læringsoplevelse, der vil inspirere og motivere dig til at nå nye højder!​

Hos os kan du forvente en enestående oplevelse, hvor vi har skabt en gennemtænkt struktur, der følger vores særlige didaktiske design. Vores tilgang til læring er baseret på vores pædagogiske principper, som er nøje arrangeret og udformet til at fremme det bedste i dig og dine kollegaer. Vi tror på at skabe et miljø, hvor læring opstår naturligt i en målstyret ramme, og hvor vi alle er engagerede i en kontinuerlig proces med at udvikle os selv og hinanden.

​I teamet for undervisning - JobmatchBiblioteket.dk - stræber vi konstant efter det bedste af det bedste. Når vi finder det, deler vi det med hele organisationen, så vores og din succes og læring kan mærkes af alle. Vi lægger vægt på at skabe en atmosfære af nærvær, tillid og engagement, hvor du og dine unikke kompetencer er i centrum.

​Det, du står overfor, er, at den viden og de færdigheder, som du besidder, vil blive fejret og udviklet hos os. Så tag del i din egen spændende udvikling af viden og kompetencer. Hvor du vil blive mødt med åbne arme og en følelse af fællesskab, der vil få dig til at smile og dele glæden sammen med andre.

Læs mere. . . 

Du kan regne med os. . .

- du kan altid stole på os, vi er pålidelige dag

og nat. 24/7

- båret af læring og undervisning -

 vi tager gerne lederskabet.

- i vores handlinger fyldes de med viden, ansvar

og tillid.

- i den lokale

forståelse der giver OS et globalt engagement.

 - til at være transparente, ærlige og troværdige i alle vores ydelser og i alt vor erfaring.

Teamet - JobmatchBiblioteket.dk

Gennemsyn af E-læringsforløb.

Er du en dynamisk leder eller teamleder, en passioneret organisations- og/eller forretningsudvikler, en engageret underviser, en dedikeret erhvervsvejleder, en proaktiv beskæftigelsesmedarbejder, en motiveret jobformidler eller en erfaren virksomheds- og/eller HR-konsulent? Hvis du ønsker at udforske og forstå vores spændende E-læringsforløb, (gennemsyn) er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig!

bottom of page