top of page

Rapporter.

Samlet set er rapporter nøglen til at bidrage konstruktivt til ens fagområde og holde sig opdateret med den seneste viden.

 

At kende til rapporter inden for ens fagområde er afgørende. Rapporter muliggør effektiv kommunikation af komplekse idéer, dokumenterer resultater, fremmer faglig udvikling, informerer beslutningstagning og bidrager til akademisk anerkendelse.

JobmatchBibliotekar

Rapport til et billed.jpg

Alle 25‐årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i 2030

‐hvordan går det?

Styrelsen for It og Læring 30. november 2019

Rapport til et billed.jpg

Veje til job
– en arbejdsmarkedsindsats
med mening
Februar 2014

Ekspertgruppens. Carsten Koch - udvlaget.
Formand for ekspertgruppen var Carsten Koch, tidligere skatte- og sundhedsminister. 

Rapport til et billed.jpg

Danmark i morgen.

Ti temaer for dansk velstandi en ny verdenDanmark morgen.

Marts 2023

McKinsey & Company

Rapport til et billed.jpg

TIDLIGERE
SPROGSTART
Ny begynderdidaktik med
fokus på flersprogethed.

Københavns Universitet & Københavns Professionshøj-

skole:

Rapport til et billed.jpg

Forskning på årskull fra sesjon og framover – kjønn, ledelse og
rekruttering i Forsvaret.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 22. november 2009

Rapport til et billed.jpg

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023

Marts 2023
Beskæftigelsesministeriet.

Rapport til et billed.jpg

FAST KURS I
UDFORDRENDE TIDER
Maersk Group 2015 finansielle resultater,
markeder og medarbejdere

A.P. Møller - Mærsk A/S års rapport 2015

Rapport til et billed.jpg

Omsorg og etnicitet.
Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen.

Roskilde University

Publication date: 2011

Rapport til et billed.jpg

POTENTIALET I BRANCHESKIFT – OPKVALIFICERING TIL MANGELOMRÅDER

RAR Nordjylland, RAR Vestjylland, RAR Østjylland
December 2020

Rapport til et billed.jpg

Rekrutteringssurvey Rapport, marts 2023

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Rapport til et billed.jpg

Trods gode konjunkturer erder stadig 43.000 ungeuden job og uddannelse.

Maj 2023.

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Folk går
bottom of page