top of page

Tekst

Topsiden

Se kategorierne.

Formål:
Læringsforløbet har et erhvervsmæssigt sigte og vores viden her for. En viden der er erfaringsbaseret. Den erfaringsbaserede viden har det formål at sætte den jobsøgende/jobkandidaten i et refleksionsrum, enkeltvist og sammen med andre, for derved sammen med et professionelt personale at lære at matche jobbet i virkeligheden.​

Hvorfor og refleksion: 
Gennem det didaktiske overblik og et didaktisk design – planlægning, gennemførelse og evaluering benyttes værktøjerne og principperne samt indsigt og anvendelsen af begrebet didaktik til at opnå et lærende udbytte af undervisningen til fordel for en individuel livslang læring.​

Undervisning:
Vores organiserede undervisning kan med fordele i et samarbejde mellem underviser/det professionelle personale og jobsøgende/jobkandidaten med det formål, at jobsøgende /jobkandidaten skal nå de for den enkelte indlærte fastsatte formål/mål.​

Kendskabet – have en forståelse for og det at kunne
anvende kendskabet.​

Viden:
Viden er en erkendelse, der kan udtrykkes eller omsættes i handling. Viden erhverves gennem egne erfaringer eller meddeles af andre f.eks. gennem undervisning eller læsning/undervisningsvideo.​

Emner:
Introduktion til de forskellige brancher
Læringsundervisning i et sikkert jobmatch.

bottom of page